За ПГ ПО ТРАНСПОРТ - БУРГАС

Професионална гимназия по транспорт е открита през 1968 г. като учебно заведение за подготовка на кадри със средно образование и работническа професионална квалификация. От учебната 1987/1988 г. се извършва първият прием на ученици със средно специално образование по специалността “Автомобили и кари” – дневно обучение и на кадри със завършено средно образование по специалността “Експлоатация на автомобилния транспорт” – задочно обучение. От учебната 1992/1993 г. приемът на техникумските паралелки се разширява със специалността “Управление на транспортното предприятие”, а от учебната 1994/1995 г. и със специалността “Електротехника на автомобилниия транспорт”.

Училището се помещава в монолитна едноетажна сграда и разполага с 11 класни стаи и кабинети, 12 работилници и лаборатории. За провеждане на учебната и лабораторната практика училището разполага с много и разнообразни гаражни съоражения, учебно-технически средства, мултимедийна апаратура, леки и лекотоварни МПС.

Професии и специалности:

Условия на обучение – ПГ по транспорт предлага 4 и 5-годишен срок на обучение за ученици, завършили успешно основно образование или завършен седми клас па следните професии и  специалности: подробно...

*********************************************************************

Списък с учебници

*********************************************************************

16-11-09 Грипна ваканция

Грипната ваканция се удължава до 17.11.2009 г. /вторник/ включително. Учебните занятия ще продължат от 18.11.2009 г.

Категория: Съобщения

Новини 1 по 1 от 7

1

2

3

4

5

6

7

Следваща >

Колегия:

Обучението на учениците се осъществява от 37 учители, от които 29 са с висше образование. Директор на училището е инж.Ирина Чавдарова-Пенкова, а помощник директори – инж. Петя Узунова и инж. Анета Тодорова

Десет учители са носители на професионална квалификационна степен. Подробна ифнормация...

Нашите приятели:

Професионална гимназия по транспорт има изградени дълготрайни и ползотворни връзки с “Пристанище”ЕАД- гр.Бургас, фирмите:

“Бургасбус”, “Автотрафик”, "Летище"-Бургас, "Спекта Ауто" ООД, "М-Бус" ООД и др. Високата професионална квалификация на завършващите ученици осигурява успешната им реализация.

За контакти:

  гр.Бургас 8000
  бул. “Демокрация” 5
  телефони:   
  Директор: 056/820152
  Пом.Директори:056/820154
  Гл.Счетоводител: 056/820155