ПГ по транспорт - гр.Бургас предлага:

Условия на обучение – ПГ по транспорт предлага 4 и 5-годишен срок на обучение за ученици, завършили успешно основно образование или завършен седми клас пo следните професии и  специалности:

- "Автотранспортна техника" – 4/5 години

- "Автомобилна мехатроника" - 5 години

- "Пристанищна механизация" – 4 години

Автобояджийство

Автотенекеджийство