Автотранспортна техника

Учениците получават фундаментални знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене.

Завършилият тази специалност ще може да:

- извършва диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила
- организира, контролира и извършва техническо обслужване и ремонт на автомобила
- извършва изпитания и прави регулировка на основни агрегати и системи на ДВГ на автомобила
- участва в управлението на автотранспортното предприятие
Срок на обучение - 4 или 5 години
Квалификация - Техник по транспортна техника
Завършилите успешно пълният курс на обучение получават:
Средно образование, трета/втора/ степен на проф.квалификация и водач на МПС категория В.