Електрообзавеждане на транспортна техника

Основата на тази специалност са фундаменталните знания по теория и конструкция на автомобила и двигателя, електротехниката и електрониката.

Завър?илият тази специалност ще може да:

Завър?илият тази сепциалност ще може да:
- извър?ва специализирана диагностика на електрообзавеждането и електронното оборудване на двигателя
- разчита и разработва технически чертежи, принципни, монтажни, и разгънати схеми на техническа документация
- проектира електрообзавеждането на автомобили и други МПС
- организира и извър?ва обслужване и ремонт на автомобилни двигатели, генератори, запалителни уредби с ел.управление.
Срок на обучение - 5 години
5 години/след основно образование/  или 6 години/прием след VII клас/
Квалификация - Електротехник
Завър?илите успе?но пълният курс на обучение получават:
Средно образование, трета/втора/ степен на проф.квалификация и Водач на МПС категория В.