Административни услуги

Образци на заявления

Приемане или преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 

Издаване на диплома за средно образование

 

Издаване на Удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – ДЗИ-1

 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – ДЗИ-2

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на дубликат

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

 

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Заявление за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация.( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация